İLİM YAYMA CEMİYET
11 Ekim 1951’de, İlim Yayma Cemiyeti kuruldu. Bakınız içinde kimler var; ‘Turgut ve Korkut Özal, Muammer, Sabahattin, Abidin, Mustafa ve Eymen Topbaş, Yusuf Türel, Prof. Ayhan Songar, Prof. Nevzat Yalçıntaş, Mehmet Aydın, Prof. Salih Tuğ, ve sanayici İbrahim Bodur.’

1970’de İslami İlimler Araştırma Vakfı kurulacak, yönetim kurulu üyeliğine de, 2014’te MHP ve CHP liderleri tarafından çatı aday gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu getirilecektir. Vakfın yayınladığı ilk beş eser sırasıyla şunlar olacaktır; ‘İslam Hukukuna Göre Alışverişte Vade Farkı ve Kâr Haddi’, ‘İslam’da Kılık Kıyafet ve Örtünme’, ‘İktisadi Kalkınma ve İslam’, ‘ Para, Faiz ve İslam’, ‘Bilgi, Bilim ve İslam’, ‘Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli’…

ÜNLÜ AKADEMİSYENLER
1 Aralık 1951’de, Ahmet Emin Yalman tarafından ‘Avrupa ve Dünya Federasyonu Fikrini Yayma Cemiyeti İlim Yayma Cemiyeti açıldı. Kurucuları arasında Prof. Şükrü Baban’ın yanı sıra Türkiye’nin tanınmış akademisyenleri de vardı;‘Fahrettin Kerim Gökay, Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Prof. Kazım İsmail Gürkan, Prof. Ömer Celal Saraç, Prof. Mustafa Şekip Tunç, Prof. Sıddık Sami Onar, Prof. Kerim Erim, Prof. Ali Fuat Başgil, Prof. Yavuz Abadan, Prof. Nihat Reşat Belger, Dr. Adnan Adıvar gibi …

YEŞİL SERMAYE
Uğur Mumcu yıllar sonra tarikatparasiyaset ilişkisini şöyle açıklayacaktır;
‘Faizsiz bankalar, bu bankaların kurucuları, bu banka kuruluşlarının siyasal etkinlikleri ve bu finans kurumlarına ayrıcalıklar… İlim Yayma Cemiyeti ve Aydınlar Ocağı’ndan gelip Suudi ortaklıklarıyla güçlenen, gün geçtikçe büyüyen bir para imparatorluğu.’

1942’de, Nakşibendi Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi’den halifelik icazeti alan Ömer Fevzi Mardin eliyle Kadıköy’de İlahiyat Kültür Telifleri Derneği kurulmuştu.
Sonrasında yaşanan dramlar günümüzü anlayabilmek için önem taşıyor… 

ÖZALLAR
Demokrat Parti’nin tek başına iktidar olduğu yıl, 1950; aynı yıl Gümüşhaneli Dergahı da resmen açılmıştı. 1950’li yıllarda Özallar ne yapıyordu?
Emin Çölaşan’ın kaleminden Korkut Özal’ı yakından tanıyalım:
‘1950’li yıllarda Korkut evleniyor. Karısı Müjgan Hanım. Korkut’un o yıllarda dinle falan pek ilgisi yok. Hatta tam terinse, son derece uygar bir insan. İTÜ’yü bitirdikten sonra DSİ’ye giriyor. Ve Elazığ’da çalışmaya başlıyor. Sık sık Malatya’ya ya gidip geliyor. Karısı sarı saçlı, mavi gözlü son derece modern bir kadın. Korkut ve karısı dans etmeyi çok seviyorlar. Tango, vals, bolero…

‘ÇAĞDAŞ VE MODERN’
Malatya’da bir dans müsabakasına katılıyorlar ve birincilik kazanıyorlar. Müjgan hanım o yılların Malatya’sında bile kısa kollu elbiselerle geziyor. Hatta tutucu çevrelerde ‘Bu Korkut’un karısı amma da açık geziyor’ diye dedikodular yapılıyor. Ama ne Korkut ne de karısı bunlara aldırmıyor. Modern ve çağdaş yaşamları sürüp gidiyor. Geziyorlar, dans ediyorlar, içki içiyorlar. Korkut Elazığ’da fırsat bulursa, Cuma namazına gidiyor(4)’ …

ÖZAL AMERİKA’DA MORMONLARLA TANIŞIYOR
Korkut Özal, mühendisti. Devlet Su İleri’nde çalışıyordu. 1957’de, mesleki bilgi ve görgüsünü geliştirmesi için devlet eliyle ABD’ye gönderildi. Daha önce abisi Turgut Özal da gitmişti. Gittiği yer, ABD’nin Utah eyaleti. Orada Mormonlarla tanıştı; Allah’a ve İsa’ya inanan, Hıristiyan, bir çeşit tarikat üyeleri. Mormonların bilinen kendilerine misyonerlik yapmak faaliyeti dışında, bir özelliği daha vardı; para. Tarikatın güçlenmesinin paradan geçtiğine inanıyorlardı; ‘Bağlı olduğun dinsel hareketin güçlenmesi ve yayılması için, mutlaka paraya ve siyasal güce sahip olacaksın. Aksi halde başarılı olamazsın.’

Çölaşan şöyle devam ediyor; ‘Müslümanlıkla bir benzer yönleri daha var; çok kadınla evlilik, bu tarikatta serbest ancak Amerikan yasaları buna izin vermediği için, çok evlilik yapmaları mümkün olmuyor. Her Mormon’un temel görevlerinde biri de, gelirlerinin yüzde 10’nu tarikata vermek yanında, iki yıl süreyle Misyonerlik yapıp tarikata yeni Mormonlar kazandırabilmek. Milyonlarca Mormon, Amerika’da para gücü en yüksek düzeyde olan insanlar. Korkut Özal’ın dinle ilgisi işte böyle başlamış; ‘Türkiye’den din kitapları istetir. Bir ara yanına Fehim Adak gelir. Onu da devlet yollamıştır… Fehim Adak o günlerde dincidir… Ve Korkut, Amerika’da Müslümanlığı keşfetmeye başlar.’

ÖZALLAR TARİKAT MÜRİDİ OLUYOR

Korkut Özal’ın dine yönelik bu ilgisi büyük bir değişimi de beraberinde getirmiştir; eşi örtünür, annesi Hafize hanım örtünür, örtünmekle kalmaz, alevi kökenli olan annesini Sünni yapıp Nakşibendi Tarikatı’na nakli yapılır. Nakşi Tarikatı’na giren bir tek o değildir; Korkut Özal, eşi ve Hafize hanımla birlikte Turgut Özal da girmiştir. Daha sonra küçük birader Yusuf Özal da tarikatın müdavimi olacaktır.

DİNLER ARASI DİYALOG

Soner Yalçın anlatıyor; ‘Ömer Fevzi Mardin(7) 1942’de Kadıköy’de İlahiyat Kültür Telifleri Derneği’ni kurdu. Amacı Dinler arası Diyalog’du. Dinler arası diyalog konusunda en büyük desteği Protestan gezici rahip Dr. Frank Buchman’dan alıyordu. Onları, Ahmet Emin Yalman tanıştırmıştı. Bir de ortak bir ezici düşmanları vardı; komünizm. Şeyh Ömer Fevzi Mardin müritlerini Amerika hayranı yapmak için neler söylemiyordu ki; güya ABD Başkanı Franklin Roosevelt Şeyh Küçük Hüseyin Efendi’nin dervişanından Washington Büyükelçisi Münir Ertegün vasıtasıyla gizlice Müslüman olmuştu.

EYÜP SULTAN’DA FENER RUM PARTİRİĞİ

Evangelist rahip Dr. Buchman, Ahmet Emin Yalman ve Fener Rum Patriği Atenagoras, üçü birlikte komünizmin yıkılması için Eyüp Sultan Cami’ne gidip dua ediyorlardı: 21 Şubat 1946’da Fener Rum Patriği seçilen Maksimos, Sovyetler Birliği yanlısı’ diye 1948’de istifaya zorlanacak, yerine Kuzey ve Güney Amerika Başpiskoposu Atenagoras bir gecede Türk vatandaşı yapılacak, ABD Başkanı Truman’ın özel uçağıyla getirilip Fener Patrikhanesi’nin başına geçirilecekti. Başbakan Adnan Menderes’in elini öptüğü Patrik Atenagoras’ın Türkiye’de ilginç ilişkileri vardı; Mesela Said-i Nursi ile sohbetleriydi, Menderes, Said-i Nursi’nin de elini öpecekti(8).’

Uğur Mumcu Süleymancıları da bu konuya çekiyor;

‘Süleymancılar da İkinci Dünya Savaşı döneminde Hitler’in aslında Müslüman olduğunu, Türkiye’ye girerek Hıristiyan yandaşı dinsiz İnönü hükümetini düşüreceğini, Türkiye’de İslam devleti kurarak, bu devletin başına Süleymancıların lideri Tunahan’ı geçireceğini öne sürüyorlardı. Bu nedenle eski Kudüs Müftüsü’nün yönetiminde bir birlik oluşturmuş ve gizli olarak Yugoslavya’ya giderek Hitler’in İslam SS birliklerine katılmışlardı(9)’.

ÇIKIŞ NOKTASI ABD

Günümüzde ABD Başkanı Obama Müslüman’dı, diyen zihniyetleri görmek artık şaşırtıcı gelmiyor çünkü böylesi bir geçmişi var…

Bu dönemde ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha da yakınlaşmış, ABD’de vefat eden Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün’ün cenazesi, ABD Donanması’nın en büyük savaş gemilerinden birisi olan Missouri ile Türkiye’ye gönderilmişti. Missouri’nin 5 Nisan 1946’da Türkiye’ye ulaşması, kamuoyunda ABD’ye karşı büyük bir yakınlığa yol açmıştı. Öyle ki Missouri’nin karşılanması için büyük hazırlıklar yapılmış, posta pulları çıkartılmış, caddelere bayraklar asılmış, hatta özel ‘Missouri Sigaraları’ bile üretilmişti(10)..

SONUÇ

Türkiye’nin dış politikasında İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan Doğu-Batı ekseninde Batı’dan yana tavır almış olması bir ölçüde anlaşılabilir. Özellikle savaşta tarafsız olmasına karşın savunma amaçlı olarak milyonu aşkın asker besleyen Türkiye’nin Stalin’in tehditleri karşısında Ruslarla yeni bir savaşı göze almamış oluşu, bu nedenle Batı’dan yana tercihi kullanış olması da anlaşılabilir.

Neticede Türkiye bir bağımsız devlettir, ulusal çıkarlarını korumak adına uluslararası ilişkilerini düzenleyecek, uluslararası teşkilatlara katılacak, anlaşmalar yapacak, sonuçta kendi ülkesini ileri refah, çağdaşlık ve aydınlanma düzeyine eriştirebilmek için bir siyaset elbette izleyecektir.

Ancak tüm bunlar Cumhuriyet İdaresi’nin cumhuriyetin kuruluş felsefesinden ve başta Doğu meselesi olmak üzere birikmiş bir yığın sorunun çözümünde benimsenmiş yol haritasından ayrılması için yeter sebep midir?

Her şeyden önce hem CHP’nin son yıllarında yönetimde olanlar hem de Demokrat Parti’nin yönetici kadrosu Cumhuriyet’in ilk yıllarında yetişmiş ve Cumhuriyet’in ne anlama geldiğini iyi bilen kadrolardı.

Cumhuriyet’in karşı karşıya kaldığı en büyük sorunun, 1920’den itibaren 1938’e kadar süregelmiş ve Halid-i Nakşibendi şeyhlerinin öncülük ettiği isyanlar olduğunu biliyorlardı.
Üstelik bu isyanların arka planında başta Ruslar ve İngilizler olmak üzere Ermeni, Nesturi gibi iç etnik unsurların etkili olduğunun farkındaydılar.

Biliyorlardı ki Cumhuriyet Yönetimi’ne en büyük tehdit, kutsal dinimiz siyasete alet edilmesinden yani küresel siyasetin yörüngesinde hareket eden ve bugünkü anlamıyla dini siyasete alet ederek halkın kutsal inançları üzerinde oyun oynayan silahlı ve siyasi bir örgüt tablosu gösteren Nakşi Tarikatı’nın bazı şeyhlerinden kaynaklanıyordu. Sırf bu şeyhlerin masum halkımız üzerindeki otoritesini kırmak için 1925 yılında tekkeler kapatılmış ve bu Cumhuriyet kadroları da buna tanıklık etmişti.

Üstelik bu tarikat şeyhleri, toprağa bağlı, on binde birinin ancak okuma yazma bildiği, feodal sistemin kölesi durumuna getirilmiş masum halktan kaynağını alıyordu. Cumhuriyetin rayına koyduğu çözüm süreciyle bir yanda toprak reformu, diğer yanda cumhuriyet köyleriyle aydınlanma ve kalkınma hamlesini başlatmıştı.

Hal böyle iken, Sovyet tehdidi ileri sürülerek Batı’ya kayma bir yana, iç politikada Türk tarihinde derin izler bırakmış ve Cumhuriyet’i doğrudan hedef almış olan bu tarikat şeyhlerine güç kazandıracak yasal düzenlemelerin yapılması; yine masum halkın bu şeyhlerin ve onlarla birlikte hareket eden feodal ağaların yönetimine terk edilmesi anlaşılır bir husus değildir.

Doğal olarak bu noktada akıl ve mantık, Türk siyasetine yön verenlerin basit anlamda çıkar değil, çok daha önemli olan kendi kutsallarıyla hareket ettiklerini düşünmektedir.
Gümüşhaneli Dergahı’nda yetişen siyasi şahsiyetlerin ısrarla ayrılıkçı Kürt hareketine güç katacak karar almaları ve uygulamaya yapmaları karşısında söylenebilecek başka bir söz bulabilmek oldukça zordur.

Yine doğal olarak, Şeyh Halid’den bu yana iki yüz yıllık, 1908’teki ilk siyasi Kürt örgütlerinden bu yana yüzyıllık siyasi Kürt hareketine yön veren bu tarikatı kim yönetmektedir, diye sormak da anayasal demokratik özgürlükleri olan her yurttaşın hakkıdır.

Erdal Sarızeybek

Yararlanılan Kaynaklar:

1. Uğur Mumcu, ‘Rabıta’, s. 151, UM: AG Yayınları, 2007.
2. Soner Yalçın, ‘Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, E3fendi-2’, s. 49.
3. Mumcu, ‘Rabıta’, s. 153.
4. Emin Çölaşan, ‘Turgut Nereden Koşuyor’, s.25, Tekin Yayınevi, 1989.
5. Age, s. 27.
6. Age, s. 28.
7. Ömer Fevzi Mardin; Nakşibendi şeyhi Küçük Hüseyin Efendi’den icazet almış, halife olmuştur(bkz: Yalçın, Efendi-2, s. 47).
8. Yalçın, ‘Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Efendi-2’, s. 47.
9. Mumcu, ‘Rabıta’, s. 104.
10. Ertem, ‘Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İlişkiler (1939-1947)’, s. 268.

Başvuru kitabı: Saray’daki Gizli Tarikat/ Destek Yayınları

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ