Ana Sayfa
06 Aralık 2016 ( 86 görüntülenme )

BALKAN SAVAŞLARINDA ÖLDÜRÜLEN MİLYONLARCA TÜRK'ÜN HAZİN ÖYKÜSÜ

1912-1913 Yıllarında Baklanlardan Anadolu’ya Yapılan Türk Göçleri ve Yaşanılan Katliamlar
1912-1913 Yıllarında Baklanlardan Anadolu’ya Yapılan Türk Göçleri ve Yaşanılan Katliamlar
 
Soykırımlar ideolojik bir güdü temelinde gerçekleştirilir. Balkanlarda Türklere uygulanan soykırımın temelinde kökeni Haçlı Seferlerine kadar uzanan Türk düşmanlığı mevcuttur. Ali Özsoy, Türk düşmanlığını Anti-Türkizm (Türkofobi) olarak terimlendirmiştir.
 
Balkanlardaki Türk varlığı Hunlara kadar dayanmaktadır. Hunlar, Avarlar ve Peçenekler gibi Türk kavimlerinin ardından Osmanlı Devleti 550 yıl sürecek bir Balkan birliğini sağlamıştır.

Osmanlı’dan önce bölgede bulunan Türk kavimlerinin yardımları Osmanlı’nın bölgeye kolay yerleşmesini sağlamıştır. Fakat Osmanlı’nın dağılmaya yakın dönemlerinde, dış güçlerin de etkisiyle Balkanlarda çözülmeler başlamıştır. Sırbistan’ın bağımsızlığını kazanarak topraklarını genişletmeye devam etmek istemesi, Yunanlıların Osmanlı aleyhine faaliyetleri gibi sebepler Balkan Savaşlarının (1912-1913) arka planını oluşturmuştur.
 
Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan Balkan Birliğinin Osmanlı Devleti'ne karşı giriştiği bu savaş. ile Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli'ne kadar olan tüm topraklarını Balkan Devletleri'ne bırakmak zorunda kalmıştır.

Birinci Balkan Savaşının sonunda Osmanlı’nın kaybettiği toprakları geri alması ve diğer devletlerin savaş sonucundaki hoşnutsuzlukları sebebiyle İkinci Balkan Savaşı yaşanmış ve Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli’ni zor kurtarmıştır. Savaşlardan sonra Balkanlardan Anadolu’ya devamlı olarak göç hareketleri başlamıştır. Göçlerin en büyük nedenini ise Rum ve Bulgar komitacılarının baskıları oluşturmuştur.

Büyük kitlelerin ani göçleri sonucu Bulgar ekonomisi felce uğramış, bu nedenle göç yasaklanarak Müslüman ve Türklere zulümler uygulanmıştır. Bulgar komitacıları göç eden kafilelere sürekli olarak saldırmış ve katliamlar yapmıştır. Sadece Üsküp ve Komanova arasında 3000 kişi katledilmiştir.

Göçlerin yaşanmasının bir diğer sebebi de dini baskılardır.
Osmanlı’da gayri Müslümlere tanınan kolaylıkların aksine savaştan sonra Müslümanlara dini baskılar yapılmış, din değiştirmeye zorlanmışlardır.
 
Katliama uğrayan Türklerin kesin sayısı bilinmemekle birlikte Bilal Şimşir’in tahminlerine göre bu sayı 200.000’den aşağı değildir.[1]
 
Türklerin birçoğu kendilerince emin saydıkları Osmanlı Devleti topraklarına, özellikle İstanbul’a göç etmişlerdir.
İstanbul’a göç edenlerin sayısı yüzbinleri bulduğundan bir kısmı Anadolu’da çeşitli yerlere sevk edilmişlerdir. En büyük problemleri barınak olan göçmenler için boş bina, han ve köşkler ayrılmış, İstanbul dışında barakalar inşa edilmiştir.

Gerek Yunanistan gerekse Bulgaristan, göçe mecbur kalan Türklerin topraklarına, büyük ölçüde Osmanlı Devleti'nden gelen Rum ve Bulgarları yerleştirmeye başlamışlardır. Nitekim Bulgaristan, Batı Trakya'daki Müslüman ve Rum ahalinin içine 120.000 Bulgar göçmeni yerleştirmiştir.

Bu arada adı geçen devletler işgal ettikleri yerlerdeki Hıristiyanların başka bölgelere göç etmesini de yasaklamıştır. Böylece barış için masaya oturduklarında, Avrupa kamuoyuna buralarda Türklerin azınlıkta kaldığını ispatlamayı ve işgal ettikleri toprakların kendilerine bırakılmasını sağlamayı hedeflemişlerdi.

Bunda da bir ölçüde başarıya ulaştıkları söylenebilir. Hatta aynı oyun Osmanlı Devleti'nin elinde kalan Trakya bölgesi ile İzmir'de de oynanmak istenmiş, bunun için kendi sınırlarına yakın bu bölgelerde iskân çalışmalarında bulunmuşlardır.

Öte yandan I. Dünya Savaşı sonrasında, buna benzer bir durum doğuda Ermeniler, batıda Rumlar tarafından tatbik edilmek istenmiştir.

Bugün Türkiye ve Türk Milleti, sözde Ermeni soykırım yalanıyla karşı karşıyadır ancak bu iddiayı ileri sürenler Balkanlarda öldürülen milyonlarca Türk'ü görmekten çok uzaktır.

Bu noktasa küresel siyaset HAÇLI-MÜSLÜMAN ve TÜRK-BİZANS  savaşlarının rövanşına işi dökmek istemektedir.

Uyanık olmalı... 
Kaynakça
Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913), Yard. Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu, Türk Tarih Kurumu, 1994
Balkanlar’da Türk Soykırımı, Ali Özsoy, İleri Yayınları
Balkan Savaşları Sonrası Rumeli’den Türk Göçleri ve Osmanlı Devleti’nde İskanları, Sezer Arslan, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu, Bulgaristan’da Türk Varlığı 1, Ankara, 1987
 

[1] Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu, Bulgaristan’da Türk Varlığı 1, Ankara, 1987

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ